ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Το τμήμα σχεδιασμού αναλαμβάνει τυχόν αναγκαίες επεμβάσεις αρχείων προς εκτύπωση καθώς και την παροχή τεχνικών οδηγιών στους πελάτες, όποτε και όπου χρειάζεται. Παρεχόμενες υπηρεσίες εν προκειμένω, αποτελούν το κλείσιμο τελικής μακέτας, την επεξεργασία εικόνων (τετράχρωμα – δίτονα-τρίτονα, διαβαθμίσεις του γκρι) και πέρασμα ανάλογου προφίλ από αρχεία που προκύπτουν, είτε από φωτογράφιση είτε από χαρτογράφηση (σκανάρισμα). Τέλος αναλαμβάνουμε την μελέτη και τον σχεδιασμό κοπτικών συσκευασίας, folder, ειδικών κατασκευών καθώς και εφαρμογή γραφής braille και Pharmacode σε φαρμακευτικές συσκευασίες και οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ

Η προεκτύπωση βασίζεται σε δύο συστήματα ροής εργασιών: Agfa Apogee με πρόγραμμα ψηφιακού μοντάζ Kodak Preps και σύστημα παραγωγής εκτυπωτικών πλακών Agfa Avalon και Heidelberg Prinect με πρόγραμμα ψηφιακού μοντάζ Signastation και σύστημα παραγωγής εκτυπωτικών πλακών Suprasetter. Τα plotter τύπου epson είναι σε θέση να παράγουν πιστοποιημένα ψηφιακά δοκίμια τα οποία είναι καλλιμπραρισμένα με το σύστημα χρωματικού ελέγχου Agfa color tune στηριζόμενα σε μεικτό δίκτυο υπολογιστών Mac και PC με αντίστοιχα περιφερειακά όπως Scanners, Plotters, Spectophotometers κ.α.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Οι offset εκτυπώσεις πραγματοποιούνται σε τρία πιεστήρια του οίκου Heidelberg: CD 102-5+L, CD 102-4 και SM 102-2P με αναλώσιμα που τηρούν πάντα τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές πιστοποιημένα από τον οίκο Fogra. Ο ποιοτικός έλεγχος της εκτύπωσης επιτυγχάνεται μέσω πυκνομετρικής μέτρησης χρωματικής μπάρας συστήματος Techkon και σύγκρισης με τιμές εκτύπωσης ISO 12647 καθώς επίσης και με πιστοποιημένα χρωματικά δοκίμια σύμφωνα με το πρότυπο Fogra 39.

ΜΕΤΕΚΤΥΠΩΣΗ

Περιλαμβάνει διπλωτικές μηχανές μάρκας GUK με δυνατότητες διπλώματος μεγάλων πολύπτυχων καθώς και διπλώματα πολύ μικρών διαστάσεων όπως για παράδειγμα, φαρμακευτικές οδηγίες. Οι μηχανές είναι εξοπλισμένες με σύστημα ανίχνευσης λευκού φύλλου και ανάγνωσης pharmacode (Laetus).

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης συμφωνητικού ποιότητας προσαρμόζοντας ανάλογες ποιοτικές απαιτήσεις πελατών.

Divi WordPress Theme